wyniki K6

6 grudnia 2015

6 książkurs pod hasłem „Święty Mikołaj” przyniósł plon mizerny. Tym razem jedynie 5 osób zdecydowało się pobawić w projektowanie. Przyznaję spodziewałem się większej ilości prac, bo w sumie temat wdzięczny i niejako samograj. Może przy kolejnym książkursie będzie lepiej.

A oto i prezentacja nadesłanych na książkurs nr 6 projektów w układzie alfabetycznym.

Adrian Bernat

logo Święty Mikołaj, proj. Adrian Bernat

Tomasz Mazur

logo Święty Mikołaj, proj. Tomasz Mazur

Sonia Ryszytyło

logo Święty Mikołaj, proj. Sonia Ryszytyło

Janusz Wójcik

logo Święty Mikołaj, proj. Janusz Wójcik

Piotr Zabłudowski

logo Święty Mikołaj, proj. Piotr Zabłudowski

Zanim zaprezentuję zwycięzcę jedna mała uwaga generalna – o ile w sygnety uczestnicy włożyli trochę kreatywności, to z doborem kroju pisma do logotypu, niestety, już jest gorzej. Daje się też zauważyć przykładanie zbyt małej wagi do zrównoważenia wagi sygnetu i logotypu.

Wobec powyższego Jury, czyli ja, zdecydowało wziąć pod uwagę wyłącznie sygnety. Po krótkiej naradzie, z samym sobą, Jury zdecydowało, iż nagrodę w postaci książki „Po co Ci logo?” otrzymuje Adrian Bernat za poniższy sygnet.

nagrodzony sygnet, proj. Adrian Bernat

Gratulacje dla Zwycięzcy :)  I tym samym książkurs nr 6 uważam za zakończony.

PS Zwycięzcę uprasza się o przesłanie adresu pocztowego, do wysyłki nagrody.


książkurs nr 6

22 listopada 2015

Sporo czasu minęło od naszej ostatniej zabawy projektowej, czas więc najwyższy na nową. Zaczynamy zatem kolejną zabawę w projektowanie znaku. Tym razem trochę nietypowy, a nawet lekko zwariowany, przedświąteczny temat. Rok w rok św. Mikołaj obdziela nas podarkami, oczywiście tych co są grzeczni, przy okazji prezentując się na wielu reklamach, sam lub w otoczeniu pracowników własnej firmy. A czy widzieliście gdzieś logo firmy „Święty Mikołaj”? Nie. I to karygodne zaniedbanie trzeba naprawić. Więc naprawiajmy.

św. Mikołaj

Temat: „Święty Mikołaj”

1. Znak powinien mieć, oprócz wersji polskiej, również przynajmniej 2 warianty obcojęzyczne (np. Santa Claus itp.).

2. Znak powinien być minimalistyczny, maksymalnie czytelny dla szerokiego kręgu odbiorców, przyjazny.

To tyle wytycznych, resztę zostawiam Waszej kreatywności.

Warunki udziału w książkursie:

a/ Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 projekt.

b/ Autor pracy zgadza się, z momentem przesłania projektu, na jego opublikowanie na stronie alw.pl i fanpejdżu tej strony na Facebook ze wskazaniem Autora pracy .

c/ Książkursowicz podsyła mailowo wykonany przez siebie projekt/projekty na adres: alw/małpa/e-alw/kropka/com. W temacie maila należy wpisać – „K6”.

d/ Projekty należy przesłać w formacie AI (zapis do wersji CS-CS4) lub CDR (zapis do wersji 9-12), najdłuższy bok nie może przekraczać 10 cm.

e/ Konieczne wskazanie Autora pracy. Prace anonimowe nie będą przyjmowane.

Termin nadsyłania prac: do 5 grudnia 2015

Nagroda: nagrodą jest moja własna książka „Po co Ci logo?”, wydana drukiem przez wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl. Oczywiście z autografem.

"Po co Ci-logo?" okladka

Więcej o książce na stronie wydawnictwa internetowego e-bookowo.pl

e-bookowo.plJury: Jednoosobowe i arbitralnie niezależne, przy wątpliwościach zasięgające rad znajomych królika.

Uwaga: osoby kontestujące proszone są o opuszczenie pokładu i wylewanie żółci w innych miejscach, dowolnie wybranych.

Niniejszym ogłaszam książkurs nr.6 za otwarty.

***
Informacja dla potencjalnych darczyńców dodatkowych nagród:
I Ty możesz zostać mecenasem! Serio. Każdy darczyńca ofiarowujący książkę, lub inny upominek, na nagrodę, może liczyć na ciepłą wzmiankę o sobie, wraz z linkiem, oraz wdzięczność obdarowanych.


cwane krakusy

4 lipca 2015

Dostałem info o konkursie ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej. Konkurs jest na wykonanie projektu logo Województwa Małopolskiego, Organizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki, Sportu i Promocji .

„Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo Województwa Małopolskiego. Potrzeba wyłonienia nowego projektu logo wynika z chęci unowocześnienia wizerunku regionu i zwiększenia potencjału komunikacyjnego znaku graficznego.”

Stare logo wyglądało tak

województwo Małopolskie logo

plik ze strony malopolskie.pl

Czytam więc regulamin:

㤠4 Prace konkursowe
1. Projekt logo należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej, na którą złożą się:
1) Opis genezy logo (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.);
2) Logo podstawowe w wersji kolorowej;
3) Logo podstawowe w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej;
4) Wizualizacje, minimum cztery, różnych przykładów wykorzystania projektu logo (w różnych wariantach użycia, np: poziomo, pionowo, wersja podstawowa, wersja proszczona), na materiałach promocyjnych lub systemie wystawienniczym (np. roll-upie, T-shircie, pendrivie).
2. Praca konkursowa powinna być zaprezentowana w formie wydruku (materiały, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) należy zaprezentować w formacie A4, a materiały wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) w formacie A3 na utwardzonej planszy) oraz w wersji elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi: pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF oraz pliki otwarte w formatach PSD lub AI lub CDR lub EPS zapisane na nośniku CD/DVD.

W dobie powszechności posługiwania się plikami elektronicznymi można było z tej formy drukowanej (koszty po stronie uczestnika) zrezygnować, szczególnie w pierwszym etapie oceny prac. Bo konkurs jest dwuetapowy. Chociaż może to taki oszczędnościowy patent na zorganizowanie wystawy pokonkursowej bez wydawania kasy na druk i podklejanie projektów?

Jako że konkurs jest dwuetapowy podano także składy obu gremiów oceniających i tu lekkie zaskoczenie:
Etap I

„§ 6 Ocena zgłoszonych prac konkursowych
3. Pierwszy etap Konkursu będzie polegał na wstępnej ocenie prac konkursowych, którą przeprowadzi Komisja Preselekcyjna w następującym składzie:
· dr hab. Ewa Pawluczuk – grafik – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Katedra Komunikacji Wizualnej) – Przewodnicząca Komisji Preselekcyjnej;
· Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Wiceprzewodniczący Komisji;
· Elżbieta Kantor, Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· Gabriela Prokocka-Kazek, Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· Edyta Mazur, Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· Marek Skała – ekspert z zakresu PR i komunikacji – właściciel firmy szkoleniowej Megalit Instytut Szkoleń;
· Katarzyna Młynarczyk – ekspert social media – CEO w firmie Socjomania Sp. z o.o.;
· dr Bożena Groborz – Prezes Fundacji Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie „Rzecz Piękna”.”

II etap wyboru:

„1. Drugi etap Konkursu polegający na ostatecznej ocenie prac konkursowych, wyłonionych w pierwszym etapie przez Komisję Preselekcyjną, przeprowadzi Komisja Konkursowa w następującym składzie:
· Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Komisji;
· Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Wiceprzewodniczący Komisji;
· Elżbieta Kantor – Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· Gabriela Prokocka-Kazek – Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· dr hab. Ewa Pawluczuk – grafik – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Katedra Komunikacji Wizualnej);
· Marek Skała – ekspert z zakresu PR i komunikacji – właściciel firmy szkoleniowej Megalit Instytut Szkoleń;
· Katarzyna Młynarczyk – ekspert social media – CEO w firmie Socjomania Sp. z o.o.;
· dr Bożena Groborz – Prezes Fundacji Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie „Rzecz Piękna”.”

Dziwne trochę, że nazwiska w obu komisjach się powtarzają. Więcej zgodnie z zapisem regulaminu o kworum może się zdarzyć iż będzie to dokładnie ten sam skład. Hmmm… to po co kombinować?

Ale zaskoczenie pełne mamy dopiero przed sobą, czyli w paragrafie o nagrodzie:

㤠7 Nagroda
1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla Laureata Konkursu, w formie dyplomu.
2. Laureat zobowiązany jest do wzięcia udziału w konferencji prasowej, o której mowa w § 5 ust. 3. Laureat zostanie poinformowany o dokładnym terminie konferencji na minimum 2 dni przed jej realizacją. Laureat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy do momenty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Organizator deklaruje, że z Laureatem zostanie podpisana umowa o przeniesienie na Województwo Małopolskie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej za wynagrodzeniem nieprzekraczającym kwoty 30 000 zł brutto.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.”

Zaskoczenie pełne, na taki koncept, lawirowania z nagrodą, jeszcze nikt nie wpadł. Gdzie jest zagrożenie? Ano w pkt 3, bo co prawda Organizator deklaruje, ale to tylko deklaracja, której można nie dotrzymać z wielu powodów i pod byle pretekstem – np. autor chce zachować prawa osobiste. Wisienką jest sformułowanie „za wynagrodzeniem nieprzekraczającym kwoty 30 000 zł brutto. „. Kwoty nieprzekraczające zaczynają się od 1 zł brutto. Ciekawe także jaki zakres prac obejmie ta umowa – logo czy pełna identyfikacja.

Cwane krakusy dają lizaka i mają lizaka.


zabawa wakacyjna

24 lipca 2014

Tym razem zabawa wakacyjna w skojarzenia, z książkową nagrodą za najciekawsze skojarzenie gestu.Taka nieco zmieniona wersja dotychczasowych książkursów, na luzie.

Nagrodą jest książka „Nie tylko logotyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie”, co prawda nieco już leciwa pozycja, ale ten egzemplarz nadal jest jeszcze w oryginalnej folii.

Na czym polega zabawa?

Z trzech poniższych elementów powstała tabela gestów, jakie wykonujemy przy różnorakich okazjach.

elementy

Do każdego ze znaków w tabeli należy przypisać jakiś słowny opis np. „taką rybę złapałem”, „wyżej Pan nie podskoczysz”, „gdzie leziesz baranie” itp. Trzeba zatem wybrać jeden, lub kilka znaków, i dopisać do niego skojarzenie. Wystarczy w komentarzu napisać tak jak niżej:

C7 –  „gest Kozakiewicza”

Macie czas do 30 lipca. Zatem zapraszam do zabawy z 40 znakami gestów.

kod gestów

Możecie naturalnie zbudować własny gest, z trzech pokazanych elementów i podesłać go, z opisem, mailem lub umieścić w komentarzu.

Miłej zabawy :)

PS. małe ostrzeżenie – wulgary nie przejdą.


    • Translate to:

  • Nowe

  • Tematy

  • Tagi