cwane krakusy

4 lipca 2015

Dostałem info o konkursie ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej. Konkurs jest na wykonanie projektu logo Województwa Małopolskiego, Organizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki, Sportu i Promocji .

„Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo Województwa Małopolskiego. Potrzeba wyłonienia nowego projektu logo wynika z chęci unowocześnienia wizerunku regionu i zwiększenia potencjału komunikacyjnego znaku graficznego.”

Stare logo wyglądało tak

województwo Małopolskie logo

plik ze strony malopolskie.pl

Czytam więc regulamin:

㤠4 Prace konkursowe
1. Projekt logo należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej, na którą złożą się:
1) Opis genezy logo (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.);
2) Logo podstawowe w wersji kolorowej;
3) Logo podstawowe w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej;
4) Wizualizacje, minimum cztery, różnych przykładów wykorzystania projektu logo (w różnych wariantach użycia, np: poziomo, pionowo, wersja podstawowa, wersja proszczona), na materiałach promocyjnych lub systemie wystawienniczym (np. roll-upie, T-shircie, pendrivie).
2. Praca konkursowa powinna być zaprezentowana w formie wydruku (materiały, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) należy zaprezentować w formacie A4, a materiały wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) w formacie A3 na utwardzonej planszy) oraz w wersji elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi: pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF oraz pliki otwarte w formatach PSD lub AI lub CDR lub EPS zapisane na nośniku CD/DVD.

W dobie powszechności posługiwania się plikami elektronicznymi można było z tej formy drukowanej (koszty po stronie uczestnika) zrezygnować, szczególnie w pierwszym etapie oceny prac. Bo konkurs jest dwuetapowy. Chociaż może to taki oszczędnościowy patent na zorganizowanie wystawy pokonkursowej bez wydawania kasy na druk i podklejanie projektów?

Jako że konkurs jest dwuetapowy podano także składy obu gremiów oceniających i tu lekkie zaskoczenie:
Etap I

„§ 6 Ocena zgłoszonych prac konkursowych
3. Pierwszy etap Konkursu będzie polegał na wstępnej ocenie prac konkursowych, którą przeprowadzi Komisja Preselekcyjna w następującym składzie:
· dr hab. Ewa Pawluczuk – grafik – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Katedra Komunikacji Wizualnej) – Przewodnicząca Komisji Preselekcyjnej;
· Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Wiceprzewodniczący Komisji;
· Elżbieta Kantor, Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· Gabriela Prokocka-Kazek, Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· Edyta Mazur, Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· Marek Skała – ekspert z zakresu PR i komunikacji – właściciel firmy szkoleniowej Megalit Instytut Szkoleń;
· Katarzyna Młynarczyk – ekspert social media – CEO w firmie Socjomania Sp. z o.o.;
· dr Bożena Groborz – Prezes Fundacji Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie „Rzecz Piękna”.”

II etap wyboru:

„1. Drugi etap Konkursu polegający na ostatecznej ocenie prac konkursowych, wyłonionych w pierwszym etapie przez Komisję Preselekcyjną, przeprowadzi Komisja Konkursowa w następującym składzie:
· Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Komisji;
· Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Wiceprzewodniczący Komisji;
· Elżbieta Kantor – Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· Gabriela Prokocka-Kazek – Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
· dr hab. Ewa Pawluczuk – grafik – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Katedra Komunikacji Wizualnej);
· Marek Skała – ekspert z zakresu PR i komunikacji – właściciel firmy szkoleniowej Megalit Instytut Szkoleń;
· Katarzyna Młynarczyk – ekspert social media – CEO w firmie Socjomania Sp. z o.o.;
· dr Bożena Groborz – Prezes Fundacji Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie „Rzecz Piękna”.”

Dziwne trochę, że nazwiska w obu komisjach się powtarzają. Więcej zgodnie z zapisem regulaminu o kworum może się zdarzyć iż będzie to dokładnie ten sam skład. Hmmm… to po co kombinować?

Ale zaskoczenie pełne mamy dopiero przed sobą, czyli w paragrafie o nagrodzie:

㤠7 Nagroda
1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla Laureata Konkursu, w formie dyplomu.
2. Laureat zobowiązany jest do wzięcia udziału w konferencji prasowej, o której mowa w § 5 ust. 3. Laureat zostanie poinformowany o dokładnym terminie konferencji na minimum 2 dni przed jej realizacją. Laureat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy do momenty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Organizator deklaruje, że z Laureatem zostanie podpisana umowa o przeniesienie na Województwo Małopolskie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej za wynagrodzeniem nieprzekraczającym kwoty 30 000 zł brutto.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.”

Zaskoczenie pełne, na taki koncept, lawirowania z nagrodą, jeszcze nikt nie wpadł. Gdzie jest zagrożenie? Ano w pkt 3, bo co prawda Organizator deklaruje, ale to tylko deklaracja, której można nie dotrzymać z wielu powodów i pod byle pretekstem – np. autor chce zachować prawa osobiste. Wisienką jest sformułowanie „za wynagrodzeniem nieprzekraczającym kwoty 30 000 zł brutto. „. Kwoty nieprzekraczające zaczynają się od 1 zł brutto. Ciekawe także jaki zakres prac obejmie ta umowa – logo czy pełna identyfikacja.

Cwane krakusy dają lizaka i mają lizaka.


 
    • Translate to:

  • Nowe

  • Tematy

  • Tagi