zaprojektuj kulturalny gadżet

5 czerwca 2012

Zaprojektuj Kulturalny Gadżet i wygraj!

Konkurs w ramach Gdynia Design Days 2012

Narodowe Centrum Kultury, Kaniewski Haute Design orazfestiwal Gdynia Design Days zapraszają do udziału w konkursie pt.: „Kulturalny Gadżet” na projekt gadżetu promującego program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury pod nazwą „Kultura się Liczy”.

zaprojektuj kulturalny gadżet

Projekty można zgłaszać do 29 czerwca 2012. Na laureatów konkursu czekają nagrody o łącznej wartości 7 000 zł oraz możliwość realizacji zwycięskich projektów przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach konkursu przyznana zostanie nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.

Nagrody zostaną wręczone podczas Gdynia Design Days w dniu 8 lipca 2012 roku.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres kulturalnygadzet@kaniewskidesign.com

Kultura się liczy!

Zorganizowany w 2009 roku w Krakowie Kongres Kultury Polskiej był wydarzeniem pod wieloma względami przełomowym. Niekończące się debaty w salach obrad i poza nimi pokazały, że istnieje potrzeba dyskusji o kulturze. To właśnie podczas Kongresu wybrzmiało przekonanie, że kultura nie tylko poprawia jakość naszego życia, lecz także przynosi zyski – zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Stało się ono punktem wyjścia kampanii „Kultura się liczy!” zainicjowanej w styczniu 2010 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Cel bezpośredni:

  • ·Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych segmentach życia społecznego, w tym również gospodarce.

Cele pośrednie:

  • ·Uzyskanie poparcia społecznego, w tym również  polityków, dla inwestycji kulturalnych realizowanych na szczeblach lokalnym i ogólnopolskim;
  • ·Wzrost uczestnictwa w szeroko rozumianych aktywnościach kulturalnych.

Założenie strategiczne:

Kultura zaliczana jest często wyłącznie do sfery generującej koszty. Postrzegana jest jako luksus, nadprogramowy bonus. Tymczasem to ona sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy w nim za sprawą przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz regulamin konkursu dostępne są na www.kulturasieliczy.pl oraz www.gdyniadesigndays.eu

Bardzo dziękuję Pani Dagny Kurdwanowskiej za podesłanie materiału.


Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

24 maja 2010

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie ma nowy znak.

logo Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

Punktem wyjścia dla nowego logotypu jest literka 'K’ z drzwi Katedry Wawelskiej – symbol naszego miasta, Gwiazda Dawida oraz hebrajska litera 'kof’, od której zaczyna się hebrajska nazwa Krakowa.

symbolika znaku

Autorem nowego logo jest izraelski grafik Oded Ezer , który jest również autorem tegorocznego plakatu.

plakat 20 Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

autor: Oded Ezer

20. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie potrwa od 25 czerwca do 4 lipca 2010 (program)

Poniżej plakat ubiegłorocznej 19. edycji Festiwalu

plakat 19 Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

autor: Olgierd Chmielewski

Galerię wszystkich dotychczasowych plakatów (prace min. Ryszarda Horowitza, Rałała Olbińskiego, Lecha Majewskiego, Andrzeja Dudzińskiego) można obejrzeć na stronie jewishfestival.pl

Źródło: jewishfestival.pl


Stolica Kultury 2016

17 listopada 2007

Lublin stara się, tak jak i Kraków, Warszawa, Toruń, Poznań i Łódź, o miano europejskiej stolicy kultury w 2016.
Konkurencja pracuje lub już pokazała swoje znaki:

Poznań na razie… zabiega opieszale, a może już nie zabiega?

Za to w Lublinie oszczędnościowo pomyślał Dariusz Jachimowicz, dyrektor wydziału kultury koordynujacy aspiracje miasta w tym temacie. Otóż po co zawracać sobie głowę, projektem logo Lublin Europejską Stolicą Kultury 2016 skoro można podczepić się pod logo promujące Lublin. Co prawda go nie ma, za to jest burza wokół projektów. Ale to w końcu da się też przeskoczyć, można pomóc radnym, którzy będą decydować, małym szantażykiem – Lublin 2016: przegramy na starcie?


 
    • Translate to:

  • Nowe

  • Tematy

  • Tagi