Znaki ochronne ®, ©, TM, SM

8 czerwca 2010

Poniższy tekst puściłem jako odpowiedz na forum Goldenline. Sądzę jednak że, po uzupełnieniu, warto go dać i tu.

Nastała moda na ochronę znaków… znakami, z jednej strony to bardzo dobrze, z drugiej niewielu wie co i po co użyć. I tak zaczyna się w Polsce stosować dodatkowe znaki TM i SM, zaczerpnięte z rynku amerykańskiego a nie unormowane w prawie polskim, trochę na zasadzie  jak komu wygodnie. Zatem gwoli pomocy, co, do czego i po co, zamieszczam mały pomocnik z cytatami.

Zacznijmy od przedstawienia.

mfiles.pl

TM – oznacza znak towarowy,
SM – oznacza znak usługowy,
® – oznacza, że znak towarowy, przy którym widnieje dany symbol jest zarejestrowany,
© – oznacza zastrzeżenie praw autorskich do znaku towarowego.

Kancelaria Prawna Patrimonium

Bardzo często obok znaków umieszczane są symbole TM, SM © albo ®. Informują one innych uczestników obrotu handlowego, że dane oznaczenie jest znakiem towarowym lub podlega ochronie prawnej z innej podstawy. Używanie tych symboli stanowi ostrzeżenie adresowane do innych przedsiębiorców przed naruszeniem prawa do danego znaku towarowego.
Symbol ® oznacza, że znak towarowy, w pobliżu którego jest ten symbol umieszczony, został zarejestrowany, a tym samym objęty ochroną.
Symbol © oznacza, iż znak towarowy, obok którego ten symbol widnieje, jest chroniony ze względu na prawa autorskie do znaku.
Symbole TM i SM pochodzą z rynku amerykańskiego. TM oznacza znak towarowy, natomiast SM oznacza znak usługowy. Oznaczenia te jednak nie są jednocześnie przekazem informacji, iż dany znak jest chroniony prawem, czyli że został zarejestrowany.
Używanie powyższych znaków nie jest wprawdzie obowiązkowe, ale zalecane.
Ważne! Używanie opisanych powyżej symboli przy znakach towarowych, które nie zostały objęte ochroną, jest zakazane.
Używanie powyższych znaków nie jest obowiązkowe ale zalecane.

Ostatnie ostrzeżenie wypada doprecyzować, zatem pozwolę sobie na zacytowanie wypowiedzi Mateusza Kocza,  z dyskusji na GL.

Może namieszać w głowie ten skrót myślowy. Zakazane jest używanie ® przy znakach, nazwach itp., które nie zostały zarejestrowane w stosownym urzędzie. Karanie za użycie symbolu © (jeżeli w ogóle dopuszczalne w polskim prawie) byłoby niemal niewykonalne, bo wachlarz „utworów”, które wchodzą pod ochronę prawnoautorską jest bardzo duży i można by go właściwie zastosować przy wszystkim, co chciałoby się chronić. Natomiast TM ma po prostu oznaczać „uważamy to za swoją własność i nie chcemy, żebyście tego używali”. Czyli przedsiębiorstwo może przypiąć symbol do wszystkiego, co chce chronić, ale z jakichś powodów nie może tego zarejestrować (choćby z powodów podanych przez Biuro Patentowe), a w razie potencjalnego sporu o tę rzecz, będzie mogło skuteczniej chronić swojej „własności” przed sądem.

Na witrynie Kentype.pl (sprzedawca fontów) znajdziecie zasady umieszczania znaków przy logo

A na koniec małe przypomnienie –  jakie znaki nie mogą być zarejestrowane:

Biuro Rzecznika Patentowego Marka Kramarza

Niedopuszczalny do rejestracji jest znak, który:
* narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,
* jest sprzeczny z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
* wprowadza nabywców w błąd, w szczególności co do charakteru towaru, jego jakości, pochodzenia,
* zawiera nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole – godło, barwy lub hymn, znak Sił Zbrojnych, państwowy znak jakości i znak bezpieczeństwa,
* zawiera nazwę lub herb polskiego województwa, miasta lub miejscowości, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia, odznaki honorowej oraz odznaki lub oznaki wojskowej, w uzasadnionym wypadku znak taki może być zarejestrowany po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściwy organ państwowy lub właściwą jednostkę organizacyjną,
* zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie,
* zawieraj elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, w zakresie, w jakim obrażałoby to uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.


 
    • Translate to:

  • Nowe

  • Tematy

  • Tagi