dzieci nasze

19 lipca 2014

Wpadłem na pomysł zrobienia na własny użytek portfolio ze wszystkimi znakami, jakie dotąd zrealizowałem, także tymi, które do realizacji nie poszły z różnych powodów. Pomysł pomysłem, ale po stracie, na przełomie wieków, całego archiwum papierowego i takoż elektronicznego, sprawa nie jest taka prosta. Na szczęście zostały notatniki i szkice na karteluchach. To grzebanie w przeszłości ma i swoje zaskakujące strony, szczególnie gdy pamięć zawodzi i odkrywa się rzeczy zapomniane. Wyszło, przy okazji, że pierwszą zleconą pracę nad znakiem wykonałem w roku 1974, czyli tak dawno, że sam zapomniałem, bo to przecież niemal prehistoria, na dodatek przedkomputerowa.

Przy okazji tych przeszukiwań notatek trafiłem na kilka fajnych pomysłów sprzed lat, zachowanych w szkicach, ale nie zrealizowanych jako znaki. Jednym z nich był znak dla jakiejś hipotetycznej fundacji zajmującej się dziećmi. Jako że pomysł z sercem był sobie a muzom, a nie dla konkretnego odbiorcy, nazwałem go roboczo „kochajmy dzieci nasze i nie nasze”. Bardziej to co prawda wygląda na tytuł jakiejś akcji (może powinna powstać?), ale i jako tytuł roboczy się obroni.

kochajmy dzieci nasze i nie nasze

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński, 2012. All Rights Reserved.

Jeśli jakaś fundacja dziecięca jest zainteresowana, to zapraszam serdecznie :)

PS. Inny, starszy, pomysł z ołówkiem, zaprezentowałem na Facebooku, na fanpejdżu bloga.


NFZ lubi dzieci

18 czerwca 2013

NFZ ogłosił w kwietniu konkurs dla dzieci, podobnie jak w opisanej przeze mnie „plaży w Wilanowie”, w regulaminie znalazły się zapisy o przejęciu praw autorskim majątkowych już z momentem zgłoszenia pracy do konkursu. Zatem hurtowe przejęcie praw od wszystkich uczestników za darmo.

Napisałem wtedy mail do organizatora:

Data: 2013-04-19
Szanowna Pani,
regulamin tego konkursu jest po prostu jednym wielkim skandalem, niby w majestacie prawa, a w istocie to prawo autorskie naginającym, vide wszystkie punkty „V. PRAWA AUTORSKIE”

Jeżeli ma Pani wątpliwości w tym zakresie polecam do przeczytania dwa materiały, dotyczące niemal identycznych zapisów regulaminu konkursu dopiero co niesławnie odwołanego
1/ http://www.alw.pl/2013/04/plaza-we-lbie/
2/ http://www.alw.pl/2013/04/plazowa-korespondencja/

Liczę na poważne podejście do sprawy i wycofanie tych zapisów, prawo autorskie nie przewiduje możliwości hurtowego i na podstawie regulaminu konkursu przejęcia praw autorskich, nawet od dzieci.

Mam nadzieję że zechce mnie Pani poinformować o podjętych krokach w tym
względzie.

Z wyrazami szacunku
Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Chodziło detalicznie o te punkty regulaminu zacytowane poniżej, co smaczniejsze wytłuściłem. Cały regulamin można poczytać na ekuz.nfz.gov.pl:

„V. PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości m.in. w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jedno planszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, public relations,

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.

2. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony.

5. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, dokonywania skrótów, obróbek graficznych.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.

7. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w kuponie konkursowym oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.”

Normalne rolowanie. Tak na marginesie spróbujcie skopiować fragment regulaminu do edytora tekstu, przekonacie się ile pracy trzeba było włożyć by to utrudnić na maxa.

Napisałem mail, czas mijał, zapadła marwa cisza. W międzyczasie, 31.05.2013, ogłoszono wyniki konkursu, odpowiedzi nie było, cisza, aż do dzisiaj. Prawie równo po dwu miesiącach od wysłania maila i po prawie trzech tygodniach od rozstrzygnięciu konkursu dostałem odpowiedź. Ewidentna musztarda po obiedzie, ale treść jest interesująca.

Uprzedzając streszczę – wszystko jest ok, bo przecież każdy z uczestników zrzekał się praw indywidualnie. Czyli hurtowo przejęli, ale od każdego osobno. Ja coś źle napisałem, czy oni nie zrozumieli o czym pisałem?

odpowiedż NFZ

To samo, co wyżej, w formie pdf –  NFZ Odpowiedz_na_maila_prawa_autorskie.

NFZ lubi dzieci. No bo jak nie lubić, jak dają, za darmo swoje prace, i to w zgodzie z prawem autorskim. Tyle materiału do wykorzystania za free…. Tia.


18 czerwca 2013
konkurs
Tagi:

skomentuj

Idą święta, w Czarnej też.

18 listopada 2007

Róża Franczak z Czarnej napisała na GL prośbę, a ja postanowiłem przekazać ją tutaj, a co, w końcu tak niewiele potrzeba by się dzieci uśmiechały.

Potrzebuję pomocy od firm /osób w przygotowaniu paczek dla maluchów z Ośrodka Przedszkolnego w Czarnej. Sprawa jest pilna do poniedziałku muszę wiedzieć .Potrzebne są albo wpłaty drobnych sum ( 26 dzieci x 25 zł na jedną paczkę = 650 zł) lub gotowe paczki.
W zamian każda osoba lub firma otrzyma laurkę-podziękowanie wykonaną przez dzieci.

Więcej na temat Ośrodków przedszkolnych na stronie Fundacji Rozwoju Dzieci czyli tutaj .

Ewentualne wpłaty proszę kierować na konto Stowarzyszenia „Besida” KRS 0000206652
Bieszczadzki Bank Spółdzielczy o/Czarna
24 8621 0007 2001 0003 4353 0001.
Wpłacać najlepiej do końca listopada, tak żeby był jeszcze ewentualnie czas na zakupy i zrobienie paczek.

Deklaracje rzeczowe na adres gok.czarna@wp.pl

Nie sztuką jest mieć, sztuką jest dawać :)


Murale dla dzieci

27 marca 2007

Sztuka ma szanse wkroczyć na ściany dziecięcych pokoi nie tylko w szpitalach. Pojawił się ciekawy pomysł łączenia sztuki i biznesu przy wykorzystaniu artystów malujących na ścianach, zapewne także spreyarze mają duże szanse zaistnienia artystycznego w przestrzeni nietypowej. Powstaje baza artystów malujących na ścianach murale dla dzieci, na scianach dziecięcych pokoi. Nie idzie o projektujących wyłącznie a „manualnych” twórców. Zgłoszenia ze zdjęciami dotychczasowych realizacji można wysłać na adres poczta@openmind-ad.pl Jak zaznaczył pomysłodawca jest możliwość stałej intratnej współpracy od września. Info za Artserwis.


 
    • Translate to:

  • Nowe

  • Tematy

  • Tagi